DergimizKöşe Yazarları

Alzheimer en Politiek

Ik kwam er op 12 maart oor het eerst, afdeling De Kastanje van het Parkhuis, om mijn vader te bezoeken. 

De deur moest open met een vier code bestaande uit vier cijfers en een hekje.

Bij de deur stond een aantal mensen. Meneer, ik wil eruit. De deur klapte dicht. Rotzak, ik wil eruit. Ik ga mijn moeder bezoeken zei een 80 jarige vrouw. Onderweg mensen die vragen waar hun vader is.

Een zocht naar zijn bewustzijn, waar heb ik mijn bewustzijn gelaten. Sorry meneer, dat weet ik niet. Af en toe harde schreeuwpartijen Zuster zuster, ik moet kakken, ik moet naar de wc. Maar meneer, u bent net geweest, er is nu niemand. Het nijpende personeelsgebrek is het eerste wat opvalt.  Na enige gangen kwam ik bij mijn net opgenomen vader. Ha jochie, ik vind het niets hier, wanneer kan ik naar huis?  Pa, heb je een beetje aanspraak?  Ik kan ze hier niet zo goed volgen. Een man schuift aan bij het tafeltje. Hij begint een verhaal waar ik geen touw aan kan vastknopen. Mijn vader knikt instemmend maar volgt het gesprek ook niet. Hoe gaat het thuis? Deze vraag wordt elke twee minuten herhaald. Een verpleegkundige vertelt mij dat 90% van de mensen Alzheimer heeft, volksziekte nummer een, voegt zij eraan toe. Een op de drie krijgt het. Bij enkele patiënten duurt het langer, zo zit er een man die al 25 jaar is opgenomen, de progressie is bij hem heel traag. Iedere keer als ik in mijn kostuum de huiskamer betreed, roept hij mij luidkeels aan met Ha de dominee, anderen knikken instemmend. Plotseling voel ik een hand op mijn rug. Een oudere dame vaagt waar haar kamer is.  Anderen roepen weer dat zij moeten plassen. Een tegelijk, nee, u bent net geweest. Hier heeft u een kop koffie. Met of zonder suiker?  Ik ga met mijn vader zitten, hij kijkt mij bedroefd aan. Hoe oud ben ik nou?  85, pa.  Hoe gaat het thuis? Goed pa? Even later vraagt hij weer naar zijn leeftijd, Nou, ik ben niet de jongste meer. Waar ben ik nu? In een verpleeghuis, je kunt niet meer lopen?  Kan ik dan naar huis?  Ik antwoord tegen beter weten in ja. Hoe gaat het met mijn zus. Die is al enkele jaren geleden overleden. Nee dat kan niet. Ja, het is echt zo, je was zelf bij de begrafenis. Daar kan ik mij niets meer van herinneren.  Beter gezegd, ik vergeet het steeds, ik wil het niet accepteren.  Ik dacht na over wat Alzheimer is, wat deze destructieve ziekte allemaal voor gevolgen heeft, de desillusie. Mijn vader was vroeger docent, mijn rolmodel. Zelf werkte ik tot voor kort ook als docent. Na mijn eerste bezoek werd ik door personeel naar buiten begeleid, ik was zo emotioneel, men wilde de crisisdienst inschakelen. Een medewerker zei mij dat het na verloop van tijd wel went.

Je hoort hier van alles, ik kijk nergens meer van op, aldus de medewerker. Is er zicht op genezing of behandeling van Alzheimer, vroeg ik tegen beter weten in? Nee, we weten niet eens hoe het ontstaat, het is volksziekte nummer één en het probleem van de toekomst. Een op de drie mensen krijgt het, er zijn hier zelfs ook enkele jong dementerenden.

Reklam

Naar aanleiding van dit gesprek schoot mij iets van de politiek te binnen, niet de twee miljard die Rutte heeft beloofd voor verpleeghuiszorg, want dat doet hij toch niet, hij is een faker. Nee, het ging hierbij om de coalitiepartner waar ik toen nog maar pas lid van was. Op de Politieke Ledenraad had ik een motie ingediend in de lijn van een eerder voorstel van het kamerlid Pia Dijkstra, 3 miljoen extra voor Alzheimer (onderzoek en begeleiding van patiënten e.d.)  Deze motie is toen in de Tweede kamer verworpen, ja, let op onze politici, voor wie zitten zij er eigenlijk?  Later heb ik via mijn afgevaardigde van de afdeling Dordrecht diezelfde motie op het congres ingediend, de PvdA zat immers met 38 zetels in de Kamer, was regeringspartij en kon invloed uitoefenen op het regeringsbeleid.

De tekst van de motie had ik  samen met de afgevaardigde als volgt verwoord: “De Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 31 mei 2015 te Utrecht, constaterende dat het aantal mensen met dementie de komende jaren verdubbelt.”

Met de toename van het aantal ouderen verdubbelt dit aantal in de komende jaren. Mensen met dementie verwachten zorg die past bij hun specifieke omstandigheden, wensen en behoeften. Deltaplan Dementie heeft als doel om voor deze mensen de kwaliteit van de dementiezorg verder te verbeteren, zodat zij zo lang mogelijk en op een veilige en prettige manier thuis kunnen blijven wonen dat in het Alzheimercentrum in Rotterdam verbonden aan het UMC, veelbelovend onderzoek wordt gedaan waarbij men zicht heeft gekregen op de processen in de hersenen die een rol spelen bij het ontstaan van Alzheimerdementie, dat  wetenschappers op zoek zijn naar het ontstaan van Alzheimer, en op het moment dat helder is op grond van welke processen Alzheimer ontstaat, het ziekteproces mogelijk kan worden afgeremd c.q. gestopt, dat om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren en mantelzorgers op een goede manier te ondersteunen, het Deltaplan Dementie in samenspraak met het veld een verbeterplan voor de zorgpraktijk ingericht heeft.

Dit plan vertaalt de Zorgstandaard in praktische, lokale zorgprogramma’s.. Voor dit bedrag doet het Deltaplan  een dringend beroep op de overheid, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dat tevens voor onderzoek heel veel geld nodig is, gezien de verwachte toename van Alzheimer dementie in de nabije toekomst*, dat in het verleden het amendement Kamernummer 34 000 XVIV –  47 van Pia Dijkstra  ten behoeve van meer financiering het niet heeft gehaald, er blijkbaar dringend behoefte is aan meer financiering, dat een medische oplossing voor dit probleem des te nijpender wordt daar dementie in een vergrijzende samenleving een steeds groter probleem wordt, dat 90% van de dementie aan Alzheimer- dementie is toe te schrijven, dat een goede zorg en medische behandeling voor Alzheimer een grote prioriteit behoeven, dit mede om grote zorgkosten in de toekomst te voorkomen

Verzoekt de Tweede Kamerfractie

In de lijn van het voorstel van Pia Dijkstra  minimaal 3 miljoen extra beschikbaar te stellen voor dit onderzoek en begeleiding/behandeling van dementerenden zoals verwoord in het Deltaplan Betere Dementiezorg,

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
* De Gezondheidsraad heeft berekend dat er 30.000 gevallen per jaar bijkomen.    Momenteel zijn er 300.000 Alzheimerpatiënten, in 2050 zullen dit er 500.000 zijn als men niets doet.

Onderbouwing:
Deltaplan betere zorg voor dementerenden
Amendement Kamernummer 34 000 XVIV –  47  Pia Dijkstra

Einde tekst motie.
Drie miljoen is op een staatbegroting natuurlijk helemaal niets, een JSF kost vele malen meer.  Deze motie mocht niet baten, het bestuur van de PvdA met voorzitter Hans Spekman heeft de motie negatief gepreadviseerd. In de praktijk komt dit erop neer dat het congres het bestuurlijk advies volgt en de motie wordt verworpen.  Wat een schande, het probleem van de toekomst om zo een luttel bedrag ontkennen en dan nog door een partij die pretendeert sociaal democratisch te zijn en als slogan Nederland sociaal sterker voert, onbegrijpelijk, of gaat het alleen om de baantjes met een grote mate van kortzichtigheid bij deze PvdA? Voor mij was de lol er bij de PvdA toen wel af, ik was kwaad, mijn vader had toen deze verschrikkelijke ziekte al en moest jaren bureaucratisch wachten voor een opname.  Mijn moeder is aan de zorg voor mijn vader geestelijk en fysiek ten onder gegaan. Een groot drama, zeg altijd nee tegen neoliberalisme of zogenaamde sociaal democraten als Spekman en zijn bestuur, zij zijn neoliberaal. Stem dan bij wijze van spreken nog liever op Wilders. Misschien heeft Spekman zelf nog wel een sociaal hart, maar hij is in een mooi baantje kaltgestellt, in ieder geval, de PvdA heeft 29 zetels kunnen inleveren, volkomen terecht. De volgende fake linkse partij die over vier jaar  gaat inleveren is Groen Links, deze partij staat hetzelfde lot als de PvdA te wachten, zij zullen zich wel met een of ander klimaatwetje laten afschepen maar voor de zwakkeren in de samenleving zullen zij hun programma geheel niet doorzetten of uitonderhandelen, let op deze profetische voorspelling,  Groen Links wordt bij regeringsdeelname in een coalitie met D66 en de VVD  Groen Liberaal, ze kunnen nu beter al vast aan een naamswijziging gaan werken, dan weet een ieder waar we met deze club aan toe zijn.

Wij zien de toekomst met angst en zorgen tegemoet.

 

Marc van der Schouw

Daha Fazla Göster

Mahmut Erozturk

Guncel haber Genel yayin yonetmeni

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu