Dosya

2 Mayıs 2017 - 0 yorum
MESUT ÖZİL-STEVE JOBS - IRKÇILIK-FIRSAT EŞİTLİĞİDünya, yaşadığımız ülkeler, kopup geldiğimiz ülke ve bölge çok ciddi sorunlarla cebelleşiyor. Emperyal savaşlar, kapitalizmin kar hırsı, köhne ve işbirlikçi iktidarlar nedeniyle; ölümler, açlık, yoksulluk, işsizlik, cinayetler, göç, sürgün, doğanın talan edilmesi başımızı ne yana...
2 Mayıs 2017 - 0 yorum
Konumuz insanlığın başlangıcından beri insanlığı ilgilendiren bir konu. Çünkü insan, varlığıyla birlikte kendini sorgulamaya başlamış, “kim”liğini kanıtlama ihtiyacı duymuştur. Kimlik ve benlik geçmişte çoğu zaman birbirinin yerine kullanılırdı oysa günümüzde araştırmacı ve bilim adamlarınca sadece “kim”lik kullanılmaktadır. Bunun nedeni de...
2 Mayıs 2017 - 0 yorum
Almanya’da Türklere yönelik ırkçı saldırılar düzenleyen iki katilin intihar etmesiyle ortaya çıkan gelişmeler resmi ve gayri-resmi gruplar ve konuya ilgi gösteren her ulustan kamuoyu tarafından merakla izleniyor. Bu olay ırkçılığın son durağının faşist saldırganlık olduğunu bir kez daha ortaya koydu.Almanya’da ...
2 Mayıs 2017 - 0 yorum
DE KORTE GESCHIEDENIS VAN EUROPAA. POLITIEKE GESCHIEDENIS VAN EUROPADe geschiedenis van Europa omvat het proces van mensen, culturen die landen in Europa starten vanaf de prehistorie tot heden. In de geschiedenis van Herodotus, wordt etymologie van Europa uitgelegd als volgt;...
24 Şubat 2016 - 0 yorum
Hollanda bir sosyal refah devletidir. Bu cümleden olarak vatandaşlarının beşikten mezara kadar geçiminden sorumludur. Hollanda Kraliyet Anayasasının 20. Maddesi şöyle diyor: “Kendi geçimini sağlayamayanlar, sosyal yardım alma hakklarına sahiptirler.” Devlet bu sosyal yardımları bir düzene koymuştur. Bu yardımlardan Hollandalı olanların yanında, oturumu olan yabancılar...
24 Şubat 2016 - 0 yorum
Mal varlığı araştırması ile ilgili olarak Hollanda Türk Hukukçular Birliği (HTHB) de etkin bir biçimde devrede. Konuyla alakalı olarak kendisiyle görüştüğümüz HTHB Başkanı Avukat Ejder Köse çok çarpıcı açıklamalar yaptı.Ejder Köse, HTHB olarak mal varlığı araştırmasını Şubat-2014'te gündeme getirdiklerini, Ağustos-2015'te...
24 Şubat 2016 - 0 yorum
Mal varlığı bildirimi ya da mal beyanı, mal beyannamesi (Hollandaca 'vermogensverklaring') özel ve tüzel kişilerin gelir ve gider durumlarını etkilemek amacıyla resmi kurumlara bildirmek zorunda kaldıkları üzerlerine kayıtlı olan taşınmaz değerlerini, parasal birikimlerini, değerli evraklarını ve eşyalarını, gelir getiren kiralık...