NL-Nieuws

Hollandadan Haber – ozgun, tarafsiz ve objektif

Güncel Haber
Guncelhaber.eu is een maandelijks blad en website voor Turkssprekende migranten in onze samenleving.
Het hoofddoel van het project Guncelhaber.eu is het informeren van de Turkse gemeenschap over sociaal-politieke en culturele ontwikkelingen in Nederland en het stimuleren van maatschappelijke discussies onder de doelgroep teneinde participatie en integratie te vergroten.
Bij de oprichting ontwikkeld tot een landelijke magazine en webpagina en voorziet in belangrijke mate de informatieve behoefte van de Turkse en Turkse Nederlander bevolking.

Waarom
Guncelhaber.eu is een onafhankelijk en onpartijdig mediaorgaan van Stichting Guncel(Güncel Vakfı).
Reeds een jaar verschijnt Guncelhaber.eu maandelijks op een gecoördineerde manier, zonder enige haperingen. Onafhankelijk van welke instantie dan ook, objectiviteit hoog in het vaandel dragend, kwaliteit waarborgend en gebonden blijvend aan haar principes verzorgt Guncelhaber.eu haar werkzaamheden met een niet gering team van vrijwilligers.
Stichting Guncel heeft oplossingen creëren voor problemen welke voortvloeien uit miscommunicatie cq. te weinig dialoog en overleg.” Verder wil ze deze problemen (zo goed als) de wereld uit helpen en de mensen middels educatieve, culturele, sportieve en activiteiten op kunstgebied dichter bij elkaar brengen dan wel niet een brugfunctie hierin vervullen.
De multifunctionele effecten van de media zijn alom bekend. Een ideale manier om je doelgroep op een gepaste en effectieve manier te bereiken. Mede om deze redenen besloot Stichting Guncelhaber tot het uitgeven van een magazine en website, te weten Guncelhaber.eu.

Doelen
Guncelhaber.eu tracht een dusdanige situatie te creëren waarin men elkaar beter kan leren kennen, begrijpen en vooral ook beter naar elkaar kan luisteren. Dit alles op een hoogwaardig niveau waarin vriendelijkheid, kwaliteit en openheid voorop staan.
Guncelhaber.eu is een zeer geschikte medium waardoor haar lezerspubliek (achterban cq. doelgroep) zichzelf, de omgeving en de samenleving waarin het een deel van vormt beter leert kennen en begrijpen.
Vanzelfsprekend is het van eminent belang dat we onze rechten en plichten goed moeten weten daar men dan op een betere manier kan functioneren in een maatschappij. Guncelhaber.eu verschaft haar lezers op een gezonde en vooral duidelijke manier informatie over wezenlijke en belangrijke actualiteiten in Nederland.
Guncelhaber.eu probeert verder een noemenswaardige rol te spelen in de integratie van haar lezerspubliek. Wel te verstaan een integratie waarbij men geen afstand hoeft te nemen van haar eigen culturele normen en waarden. Alleen op een dergelijke manier creëren we met zijn allen een kleurrijkere samenleving waarin iedereen zich daadwerkelijk thuis kan voelen.
Met haar motto van “leer ons kennen door onszelf” heeft Guncelhaber.eu er zorg voor gedragen dat veel problemen, vooroordelen, afkeuringen de wereld uit zijn geholpen.

Doelgroep
Doelgroep omvat iedereen die de gebruikte taal kan begrijpen en spreken. Zoals bekend is bevinden zich ongeveer 450 duizend mensen van Turkse afkomst in Nederland die men wederom kan onderverdelen in diverse groepen. Guncelhaber.eu is een mediaorgaan die op een gepaste manier al deze mensen tracht te bereiken zonder het maken van enigerlei uitzonderingen. Guncelhaber.eu is een gratis krant die gelezen wordt door een zeer breed lezerspubliek, jong en oud. Een enquête wees uit dat Guncelhaber.eu door zeer verschillende groepen en personen, jong en oud, man en vrouw, links en rechts georiënteerd, een geloof aanhangend of niet, aandachtig wordt gevolgd. Over het algemeen kunnen wij zeggen dat Guncelhaber.eu door alle soorten mensen wordt gelezen.

Inhoud
Het team van Guncelhaber.eu bestaat uit ruim dertig personen, die beide samenlevingen goed kennen en een expert zijn op hun eigen gebied. Een groot deel hiervan is daarnaast politiek actief, vervult een onderwijsfunctie of heeft ervaring op academisch gebied. Guncelhaber.eu is een smeltkroes van waardevolle ideeën en inspanningen van dit zeer gemotiveerde vrijwilligersteam.
Qua inhoud is Guncelhaber.eu voor ongeveer 90% gefocusseerd op de Nederlandse samenleving zodat beide gemeenschappen elkaar beter kunnen leren kennen en begrijpen op verschillende gebieden zoals bijvoorbeeld geloof, cultuur, sociaal leven. Inhoud van Guncelhaber.eu kan als volgt worden weergegeven:
– Een onderzoeksdossier omtrent een bepaalde actualiteit samengesteld door specialisten op desbetreffend gebied.
– Maandelijkse berichtgeving omtrent de politiek en verschillende gemeenten.
– Bij elke uitgave een presentatie van verschillende Nederlandse en Turkse instellingen en hun werkwijze (zoals bijvoorbeeld de Politie, GGD, Gemeenten, Sociale Dienst).
– Interviews met Nederlandse en Turkse beleidsmensen.
– Informatie op cultureel en kustgebied (zoals informatie over musea, te bezoeken plaatsen, voorstellingen).
– Informatie over het rechtssysteem, de economie, sportwereld.
– Een katern voor reacties van ons lezerspubliek.
– Artikels en informatie speciaal voor vrouwen en kinderen.
– Kruiswoordraadsels, gedichten, essays.

Reklam

 

Guncel Haber sitemiz başta Hollanda olmak üzere tüm Avrupadan ve Türkiyeden halkımızı bilgilendirmek amacı ile kurulmus bulunmaktadır. Yakın zaman içerisinde Hollandadaki halkımız tarafından haklı ilgiyi üzerine çekerek aylık Guncel Haber dergisininde basılıp dagıtımına başlamış durumdayız. Yıllar geçtikçe çok daha iyi yerlere gelerek halkımıza Hollanda genelinde çıkmış veya çıkacak olan bizleri ilgilendiren yeni kanunları siz halkımızı bilgilendirmeyi görev edindik.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu