DergimizEkonomiManset

Mal Varlığı Bildirimi

Mal varlığı bildirimi ya da mal beyanı, mal beyannamesi (Hollandaca ‘vermogensverklaring’) özel ve tüzel kişilerin gelir ve gider durumlarını etkilemek amacıyla resmi kurumlara bildirmek zorunda kaldıkları üzerlerine kayıtlı olan taşınmaz değerlerini, parasal birikimlerini, değerli evraklarını ve eşyalarını, gelir getiren kiralık varlıklarını, sahip oldukları parasal değeri olan eşyaları içeren hukuksal değere haiz bildirimdir.
Mal bildirimi Hollanda’da genellikle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan ödenek alan kişilerle, vergi beyannamesi dolduran kişilerin karşılaştığı bir meseledir. Son yıllarda sosyal ödenek alan yabancıların korkulu rüyası haline gelen mal bildirimi zorunluluğu yalnızca yabancıları değil, Hollanda’da yaşayan herkesi ilgilendiren bir konudur.

Son derece karışık bir konu
Hollanda sosyal güvenlik yasası son derece karışık, uzmanların bile kolayca işin içinden sıyrılamadığı bir yasadır. Bu yasa kapsamında hizmet veren kurumların, kuruluşların adları neredeyse her üç ayda bir değişiyor. Bu yüzden internetteki sosyal güvenlik yasası ile alakalı bilgilerin neredeyse %95’i güncel değil. Kurumların ve ödeneklerin kısaltmalarla verilmesi de konuya vakıf olmayan kişileri çılgına çeviriyor. Türkler ise meseleyi son derece basit bir biçimde formüle ediyorlar: Ya çalışıyorsunuzdur ya da çalışmıyorsunuzdur. Çalışıyorsanız sorun yok; belli bir maaşınız, geliriniz vardır. Çalışmıyorsanız ya hastalıktan ya da sosyalden ödenek alıyorsunuzdur. ‘Mal bildirimi zorunluluğu’ çalışmayıp da ‘sociale dienst’ten ödenek alan kişileri bağlamaktadır.

Yasal çerçeve
Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) herhangi bir Hollanda resmi kuruluşundan sosyal ödenek alan bir kişinin ödenek alma hakkına sahip olup olmadığını Belediyeler ve ilgili kuruluşlar aracılığıyla sorgulamaktadır. Buna göre işsizlik ödeneği (WW) alan her şahıs önce ‘ödenek almayı hak etmeli’dir. İşsizlik ödeneğini, çalıştığı yılllar karşılığında belli bir süre alan kişi (bu süre geçmişte en çok 3 yıl iken şimdilerde kişi ne kadar çalışırsa çalışsın en fazla 1 yıl olarak belirlenmektedir), yasal olarak, çalışmadığı, herhangi bir geliri olmadığı ve devletin yardımına muhtaç bulunduğu için sosyal yardım ödeneği almaya başlar. Bir başka deyişle, herhangi bir resmi kurumun parasal yardımına gereksinimi olmayan kişiye sosyal yardım ödeneği verilmez. Yasalar işsizlik ödeneğinin süresini neredeyse her yıl yeniden düzenlemektedir. WW ödeneğinin kesilmesinden sonra, kişi, herhangi bir geliri yoksa şayet, sosyal yardım ödeneği almaya başlar. Gerek sosyal yardım ödeneği almak için olsun gerekse vergi bildirimi çerçevesinde dile getirilmiş olsun ‘mal varlığı bildirimi’ sıradan vatandaşlar için çok dikkatli olmaları gereken bir konudur. Devlet yurttaşların sahtekarlık yapmasına (uitkeringsfraude), yasal hakları suistimal etmelerine izin vermez. Yeni düzenlemelere göre 10 Ocak 2013’ten itibaren resmi yazışmalarda gerçekdışı beyanda bulunanlara sıkı para cezası uygulanacaktır. Kasıtlı olarak yanlış bildirimde bulunan şahısların aldıkları ödenekleri geri ödemek gibi bir cezaya çarptırılmaları da söz konusu, ayrıca bir ek ceza almaları da … İşsizlik ödeneği ile sosyal yardım ödeneğini düzenleyen özellikle 10d.13, 10d.34 ve ilgili diğer yasa maddeleri kapsamında sahip olduğunuz bütün malvarlığınızı ödenek almak için doldurduğunuz formlar içinde bildirmek zorundasınız.
Sosyal güvenlik yasası kapsamında üç tür güvenlik kurumu karşımıza çıkıyor: * UWV- işçi sigortaları; * Sociale verzekeringsbank- halk sigortaları; * Sociale voorzieningen- sociale dienst.

Mal beyannamesi neleri kapsıyor
Hollanda’da sosyal ödenek aldığınız kurum ister Hollandalı olun ister yabancı, size bu ödeneği ‘ihtiyacınız olduğu için’ veriyor; ‘yaşamak için bu ödeneğe ihtiyacınız olduğundan’ devlet size yardım ediyor. Bu yardımı size sunmadan önce de sizin ‘muhtaç durumda olup olmadığınızı’ haklı olarak soruyor. Ödenek almak için doldurduğunuz başvuru formunda mal varlığınızı doldurmanız gerekiyor. Peki, neleri kapsıyor ‘mal varlığı bildirimi’ ya da diğer adıyla ‘mal beyannamesi’? Hollanda’da ya da Hollanda dışında kişiye ait
* taşınmaz değerler (ev, bina, dükkan, arsa, işyeri …); * bankada ya da belli bir yerdeki nakit para (banka hesap numarasıyla); * her türlü değerli kağıt (tahvil, hisse senedi, bono, taşıt plakası …); * kira gelirleri, ortaklık gelirleri; * her türlü taşıt (araba, motor, karavan, tekne, yat, gemi, dolmuş, otobüs …); * koleksiyon, antika eşyalar, mücevherler; * kurumlarda, kuruluşlarda ortaklık payı, gelir getiren her türlü hisse; * miras, hibe edilen her şey; * alacaklar (üzerinize kayıtlı hiçbir şeyiniz yok, ama yüklü miktarda alacağınız var); * son 12 ayda yaptığı bağışlar; kendisine yapılan bağışlar.
Hollanda’da Participatiewet (eski adıyla Bijstand Wet) kapsamında ödenek alan kişilerin, ev sahibi iseler, o evi satmaları ya da ödenek aldıkları sürece ödeneğin toplamını evin satışında ödemeleri gerekiyor. 50 yaşın üstündeki şahsın (IOAW ödeneği alan kişiler) sahip olduğu evin satılmasıya da sonraki satışından ödenek miktarının düşülmesi gerekmiyor. 49.400 euronun altında değeri olan evlerin satılması gerekmiyor.

Yasalar ve özel bilgilerin gizliliği
Sosyal yardım kapsamında haksız kazanç elde etmeyi ve yasal hakların suistimal edilmesini önlemeye çalışan mal bildirimi zorunluluğu kişiye ait özel bilgilerin başkalarıyla paylaşılmasına (hukuksal deyişle ‘üçüncü şahıslarla paylaşılmasına) izin vermiyor. Kişi kendisiyle ilgili bilgileri görme ve düzeltme hakkına da sahip.

Reklam

Korku ve tedirginlik
Ödenek alan yabancıların (daha çok da Türklerin ve Faslıların) şimdilerde korkulu rüyası oldu mal bildirimi zorunluluğu. Türkler Türkiye’deki mal varlıklarından dolayı Hollanda’da aldıkları
ödeneğin kesileceğinden, şimdiye kadar aldıkları ödenek miktarının kendilerinden geri isteneceğini düşünerek huzursuz durumdalar. Birçok insan türkiye’ye gidip üzerlerinde kayıtlı ne varsa bunları kendi çocuklarının ya da güvenilir akrabalarının üzerine yaptırıyorlar. Bazı Türkler Türkiye’deki taşınmaz mallarını satarak paraya ve mücevhere çeviriyorlar. Bankalarının Hollandalılara kendileriyle ilgili bilgileri verip vermeyeceği konusunda emin olmak istiyorlar. Mallarını mülklerini başkalarının üzerine yıktıranlar da ileride herhangi bir kalleşliğe uğrayabilecekleri korkusuyla yanıp tutuşuyorlar. Aile içindeki ilişkiler de bu gelişmelere paralel sinyaller veriyor. Kız çocuklarının geri plana itildiği bir mal mülk devri gerçeği yaşanıyor. Türkler ve Faslılar yaşanan gelişmeleri, mal bildirimi zorunluluğunu yani, kendilerine yapılmış bir saldırı olarak algılıyorlar. Yılllarca yemeden içmeden biriktirip de aldıkları malın mülkün yegane güvenceleri olduğunu, buna el uzatılmasının haksızlık olduğunu düşünüyorlar. “Hollandalılar yılda dört kez tatil yaparken biz dişimizden tırnağımızdan artırıp ev bark sahibi olduk; şimdi de bunlara gözlerini diktiler” düşüncesi hemen herkeste var. Oysa mal bildirimi zorunluluğu Hollanda’da sosyal ödenek alan sıradan bir Hollandalının İspanya’daki evini de, Fransa’daki şaletini de kapsıyor. Yani yalnızca Türkleri, Faslıları ilgilendiren bir konu değil bu konu.

Türkiye ve Fas nasıl bir tutum takınıyor
Fas hükümeti, Fas resmi makamları Fas’a gelen Hollandalı yetkililere Hollanda’da yaşayan kendi vatandaşlarına ait bilgileri vermeyeceğini açık açık bildirdi. Fas’ın bu net tavrı Hollanda’da yaşayan Faslıları ziyadesiyle memnun etti. Basında çıkan yazılarda Fas kralının Hollandalılara rest çektiği iddiaları yer aldı. Türk hükümeti ise Holllanda makamlarıyla işbirliği içinde olacağını defalarca dile getirdi. Avrupa Birliği’ne girmek, Avrupa ülkeleriyle her alanda işbirliği geliştirmek isteyen bir ülkenin Fas gibi davranma lüksü elbette bulunmuyor. Ama Türk hükümeti Hollanda’da ikamet eden kendi yurttaşını koruma davranışı geliştirse bile, Hollandalıların Türk hükümetinin resmi bilgilerine pek bir ihtiyaçları yok zaten. Çünkü Hollandalı yetkililer Hollanda’da yaşayan Türklerle ilgili bilgileri kendilerine para karşılığı bilgi sızdıran Türk bürokratlardan fazlasıyla alıyorlar zaten. Yani, Türklerle ilgili her türlü bilgi, bizzat Türkiyeli memurlar tarafından, illegal biçimde, Hollandalı yetkililere, kurumlara kuruluşlara anında uçuruluyor.

Değer belirleme zorluğu
Hollandalı yetkililer Hollanda’da ikamet eden bir Türkiyeli’nin Türkiye’de sahip olduğu bir malın değerini tesbit etmede oldukça zorlanacaktır. Herhangi bir köyde 70 dönümlük bir toprak parçası ya da ev o köy koşulllarında beş para etmezken İstanbul’daki avuç içi kadar bir arazi servet değerinde olabilir.

Farklı uygulamalar
Yabancıların mal bildirimi konusunda uğradıkları muamele, karşılaştıkları ortam belediyeden belediyeye farklılık gösteriyor. Herhangi bir kentte yabancılar sıkı takibe uğramış durumdayken bir başka belediyede bu konuyla alakalı en küçük bir tehdidin söz konusu olmaması yabancılar arasında şaşkınlık yaratıyor. Yine de çok sayıda olmasa da azımsanmayacak sayıda yabancının aldığı sosyal ödeneğin kesilmiş olması gerçeği ile karşı karşıyayız. “Önce sahip olduğun malları tüket; bunları bitirdikten sonra benden sosyal yardım almak için başvurunu yap” sözüyle daha sık karşılaşır oldu yabancılar. Bu arada, ödeneği kesildiği için işi yargıya taşıyan o kadar çok yabancı var ki, sormayın gitsin.

Türkiye’den Hollanda’ya para transferi başladı
Son yıllarda yükselen bir değer de (moda tabirle ‘trend’) Türkiye’deki taşınmazın satılması ve elde edilen gelirin Hollanda’da iş kurmak için Hollanda’da kullanılmaya çalışılması. Bunu da daha çok kendilerine birinci kuşaktan miras kalmış torunların gerçekleştirmekte olduklarını görüyoruz.

Peki şimdi ne olacak
Pek bir şey olacağı yok. Hollanda kurumları kuruluşları Hollanda dışında mal mülk edinmeyi, hele hele Hollanda parasının Hollanda dışına çıkartılmasını hiç de normal görmüyorlar. Bu mesele birinci ve ikinci kuşağın bir meselesi olarak biraz daha işlenecek. Türkiye ile bağları ciddi biçimde zayıf olan 3. ve 4. kuşakta bu sorun hiç bilinmeyecek.

 

Daha Fazla Göster

Mahmut Erozturk

Guncel haber Genel yayin yonetmeni

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu