DergimizMansetNL-Nieuws

Nieuwe slaag- en zakregeling nekt

Het schooljaar 2012-2013 is niet helemaal vlekkeloos afgelopen voor de examenkandida-ten. Eerst werd het examen Frans VWO op internet gepubliceerd vlak vóór de examendag. Daarna volgde er een ander drama: behalve het Frans, werd bekend dat er ook nog 24 examens waren gestolen, die dan ook nog eens in heel Nederland werden aangeboden. Veel leerlingen moesten hun vakantie annuleren en opnieuw examenstress ervaren. Dat betekende voor veel scholen ook organisatorische problemen.
Behalve de examenfraude, moest ook voor het eerst het examen afgelegd worden volgens de nieuwe regels. Hieronder som ik ze nog even voor je op:
Je bent dit jaar geslaagd als:
*Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger (de som van je centraal examencijfers gedeeld door het aantal vakken waarin je centraal examen hebt gedaan).
Dus met een gemiddelde van 5,4999 ben je gezakt.
*De vakken ckv en lichamelijke opvoeding zijn ‘voldoende’ of ‘goed’.
*Bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde komt maar één vijf voor (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger). Dit is de zogenaamde kernvakkenregel.
* Je eindcijfers voldoen ook aan de volgende eisen:
– Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
– Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
– Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je
eindcijfers is ten minste 6,0 of
– Je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het
gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0.
– Geen eindcijfer is 3 of lager.

Let op:
Je moet dus aan alle vier de eisen voldoen! Als je aan één van de eisen niet voldoet, ben je gezakt

(Bron: Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), examenblad.nl)

We zien dat het slagen voor je Havo/Vwo diploma steeds moeilijker wordt. Vroeger keek men naar je SE/CE gemiddelde. Stel, je had een 7 voor SE Frans, als je een 4 haalde bij CE was je geslaagd voor Frans. Nu is het totaal anders: Eerst moet je gemiddeld 5,5 scoren bij alle vakken waarin je examen doet. Daarnaast mag je maar één 5 hebben binnen de kernvakken, nl. Nederlands, Wiskunde en Engels. Dat laatste is een killer vooral voor de Turkse leerlingen. Het is al jaren bekend dat Turkse leerlingen in het algemeen heel laag scoren bij het vak Engels. Naar mijn mening zakken dit schooljaar twee keer zoveel Turkse leerlingen door de nieuwe regels, omdat Engels in de kernvakken zit.
Wat kun je doen?
In de eerste plaats extra aandacht besteden aan de kernvakken (NE,EN,WI). Dit geldt extra voor Turkse leerlingen omdat ze in het algemeen voor deze drie vakken laag scoren. Als je op Havo/VWO zit en denkt dat het Engels voor jou problemen oplevert, moet je eerder aan de bel trekken. Mijn voorstel is:
– Eerder het vak Engels serieus nemen.
– Kijken naar Engelstalige films/tv’s
– Luisteren naar Engelstalige liedjes
– Omgaan met Engelstalige mensen
– Voor een bepaalde periode in een Engelstalig land verblijven (zomervakantie) en deelnemen aan projecten, uitwisselingsprogramma’s.
– Extra bijles Engels
– En natuurlijk veel Engelstalige boeken lezen
Ik wens jullie allen veel succes!

Reklam
Daha Fazla Göster

Mahmut Erozturk

Guncel haber Genel yayin yonetmeni

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu